Borro Design

Borro Design

Borro Design spája módu s láskou k umeniu a všetky doplnky odzrkadľujú ženskosť. Jednota výrobkov spočíva v spôsobe aplikácie trblietok na tašky a v tvorbe vysoko kvalitných výrobkov, ktoré odzrkadľujú tak módne tendencie, ako aj originálnu víziu spoločnosti. Špeciálna črta tejto spoločnosti je pokus o zabezpečenie možností pre ženy, tak na ekonomickej, ako aj na sociálnej úrovni, ako predpoklad lepšej spoločnosti pre budúce generácie.

Top