Koncept Mid Century

Koncept Mid Century

Ruch 60-tych až 70-tych rokov sa prejavoval tak v architektúre, umení, ako aj v dizajne interiérov a pokračuje inšpirovať aj dnes. Smelé farby, geometrické formy a rôzne potlače náv v myšlienkach vedú k verzatílnosti a kreativite dekórov z 60-tych až 70-tych rokov. Interiér domu nadobúda rytmus a dynamiku, zatiaľ čo kombinovaním s modernými prvkami pridávame celkovému aspektu originalitu.