Späť do školy: Tínedžeri

Späť do školy: Tínedžeri

Ešte je jeden mesiac, kým škola nezačne, ale to nemusí byť dôvodom smútku. Po lete plnom prázdnin a krásnych spomienok sa pripravujeme na nový školský rok. Stretnutie so spolužiakmi, zvedavosť a pestré zásoby môžu zvýšiť motiváciu každého.