Platba

Spôsoby platby, ktorými môžete zaplatiť objednávku, sú:
Platba pri doručení, v hotovosti alebo kartou;
Platba online kartou (uskutočnená výlučne prostredníctvom PayU SA)

Platba prostredníctvom bankového prevodu s platobným príkazom bude uskutočnená do 48 hodín od zadania objednávky, prostredníctvom služby internetového bankovníctva alebo prostredníctvom platobného príkazu.
Ak zvolíte tento spôsob platby, pošlite potvrdenie o úhrade e-mailom na adresu kontakt@vivrehome.sk.

Kategórie: Platba

Faktúry sú k dispozícii na zákazníckom účte v časti Moje objednávky, kde ich máte možnosť stiahnuť a vytlačiť. Dokumenty týkajúce sa výrobkov zakúpených od našich partnerov z Vivre Markeplace (faktúry, záručné listy pre výrobky s dlhou životnosťou atď.) sú dodávané partnerom v balíku spolu s objednanými výrobkami.

Kategórie: Platba

Áno. Pred vyplnením objednávky skontrolujte „ÁNO“ alebo „NIE“, keď sa zobrazí otázka „Potrebujete faktúru s názvom spoločnosti“. Ak ste zabudli na túto vec, môžete nám napísať na kontakt@vivrehome.sk a my vám pomôžeme s faktúrou a s doplnením informácii spoločnosti, najneskôr však do 18. dňa v mesiaci. (pozri 9.2.6 Faktúry zakúpených produktov)

Kategórie: Platba

Load More

K Vivrehome.sk