Vrátenie

Máte možnosť vrátiť produkt do 14 dní od dátumu doručenia objednávky, a to priamo z vášho klientskeho účtu, prístupom do sekcie “Vrátiť”, výberom vhodných produktov zo zobrazeného zoznamu a vyplnením online formulára na vrátenie tovaru.
Po jeho zadaní vás bude kontaktovať predstaviteľ kuriérskej spoločnosti GLS/Rhenus, aby zásielku vyzdvihol.
Vrátený tovar zabalený v pevnom obale, aby nedošlo k poškodeniu, bude zaslaný na adresu: Soseaua Giurgiului nr. 321, sektor 4, Bukurešť, aby sa ich spracovanie a platba vykonali včas.
Údaje musia byť správne, aby sa ich spracovanie a platba vykonali včas.
V prípade výrobkov, pri ktorých boli vykonané neoprávnené zásahy, výrobky, ktoré vykazujú stopy opotrebovania alebo nadmerného používania, škrabance, nedostatky, hrbole, mechanické alebo elektrické šoky a produkty bez príslušenstva si vyhradzujeme právo ich neakceptovať.
Vivre Deco a partneri Vivre Marketplace môžu ponúknuť, že uhradia poplatok za doručenie vrátených produktov (bez ohľadu na dôvod vrátenia, s výnimkou prípadov nesprávneho vrátenia) v súlade s ich vlastnou politikou vrátenia. Podmienky vrátenia sú uvedené na stránke partnera, v časti Vrátenie a Záruka, do ktorej sa dostanete kliknutím na meno partnera na stránke produktu, ktorý chcete vrátiť. Vrátenie tovaru a zabezpečenie jeho prepravy riadi partner spolu s kuriérskou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu.

Kategórie: Vrátenie

Aby sme zaistili bezpečnosť našich výrobkov, je potrebné vyplniť nami zadaný formulár na stránke na vrátenie tovaru. Týmto spôsobom môžeme sledovať vrátenie produktov do skladu a ich spracovanie.
Vrátenie výrobkov je možné aj inými prostriedkami, ako sú tie, ktoré ponúka spoločnosť Vivre, ale výlučne na vašu zodpovednosť a náklady.

Kategórie: Vrátenie

Hociaky produkt môžete bezplatne vrátiť do 14 dní od dátumu dodania balíka.

Kategórie: Vrátenie

Výrobky, ako sú spodná bielizeň, plavky alebo kozmetika, sa nedajú vrátiť, pretože môžu mať negatívny vplyv na zdravie spotrebiteľov.

Kategórie: Vrátenie

Hodnota vrátených produktov bude prevedená na uvedený bankový účet, maximálne do 14 dní.

Kategórie: Vrátenie

Áno. Vrátenie tovaru je bezplatné (dopravu plne hradí spoločnosť Vivre alebo partner z Vivre Marketplace).

Partneri Vivre Marketplace môžu ponúknuť pokrytie poplatku za doručenie vrátených produktov (bez ohľadu na dôvod vrátenia, s výnimkou prípadov ich nesprávneho vrátenia) v súlade s ich vlastnou politikou vrátenia. Podmienky vrátenia sú uvedené na stránke partnera v sekcii Pravidlá vrátenia, ku ktorej máte prístup kliknutím na jeho meno na stránke produktu, ktorý chcete vrátiť.

Kategórie: Vrátenie

Load More

K Vivrehome.sk