PRAVIDLÁ KAMPANE

7 rokov doma

1. NÁZOV. TRVANIE
1.1. Predmetné pravidlá („Pravidlá”) sa uplatňujú pre Kampaň organizovanú spoločnosťou VIVRE DECO SA, so sídlom v Bukurešti, Bulevard Tudor Vladimirescu Nr.22, Green Gate Office, Etaj 7, Sector 5, J40/3718/2012, CUI RO30010618 a sú prezentované pravidlá pre účasť.
1.2. Kampaň prebieha od 07.05.2019, 07:00 h - 23:20 h., pre nákup online na stránke www.vivrehome.sk, v limite dostupných skladových zásob, na území SR.
1.3. Pravidlá budú zverejnené na začiatku kampane na stránke www.vivrehome.sk

2. ROZSAH KAMPANE
2.1. Predmetom Kampane je každá ukončená online objednávka na www.vivrehome.sk, v hodnote minimálne 90 €, počas oznámenej doby trvania Kampane, pre ktorú možno aplikovať všeobecný kupón so zľavou 15%, vložením kódu NARODENINY15 a kupón so zľavou 20%, exkluzívne pre prémiových klientov, vložením kódu NARODENINY20. Každý klient môže použiť kupóny iba raz, v prípade dvojitých objednávok (rýchle dodanie + štandardné) sa zľava aplikuje iba na jednu z nich.
2.2. Zľavy z kampane možno spojiť s ďalšími výhodami pre zákazníkov VIVRE pri nákupe výrobkov z online obchodu. Zároveň pri nákupe výrobkov z Kampane možno použiť darčekový kupón v hodnote 6 EUR získaný pri zaregistrovaní na stránke www.vivrehome.sk.

3. ZMENA PRAVIDIEL. PRERUŠENIE ALEBO PREDĹŽENIE KAMPANE
3.1. VIVRE DECO SA si vyhradzuje právo hocikedy zmeniť tieto pravidlá, informujúc účastníkov zverejnením zmien na stránke www.vivrehome.sk.
3.2. VIVRE DECO SA si vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť Kampaň hocikedy počas jej priebehu alebo ju predĺžiť, informujúc účastníkov s ohľadom na každé zrušenie, prerušenie alebo predĺženie na stránke www.vivrehome.sk.
3.3. Vykonané zmeny, s ohľadom na pravidlá alebo platnosť Kampane neovplyvnia vykonané, ale ešte neukončené objednávky vo chvíli vykonania zmeny.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1. Pravidlá Kampane sú uvedené na stránke www.vivrehome.sk po celú dobu trvania kampane.
4.2. Zúčastnením sa tejto Kampane, účastníci si vyjadria súhlas s rešpektovaním pravidiel a taktiež s podriadením sa týmto pravidlám.
4.3. Pravidlá Kampane sú doplnené Termínmi a Podmienkami, Politikou ochrany osobných údajov a Politikou používania Cookie, ktoré sú prezentované na stránke www.vivrehome.sk.
4.4. Prípadné spory, ktoré sa zjavia medzi VIVRE DECO SA a účastníkmi Kampane, budú riešené obojstrannou dohodou. V tom prípade, keď táto dohoda nebude možná, konflikt bude riešený oprávnenou inštitúciou, podľa platných právnych predpisov.
4.5. VIVRE DECO SA má právo prijať všetky opatrenia v prípade pokusov o podvod, zneužívanie alebo hocijaké iné činnosti, ktoré môžu narušiť Kampaň alebo stránku www.vivrehome.sk.
4.6. Pre hocijaké informácie alebo upozornenia, ktoré majú ako predmet Kampaň, každá zainteresovaná osoba môže kontaktovať spoločnosť VIVRE DECO SA na telefónne číslo 02/333 310 20, od pondelku do piatku, program 08:00-17:00 alebo mailom na kontakt@vivrehome.sk.